kurzy_skolenia_ pre ziakov_ deti_ studentov_school_balance

Rozhovory v tíme & Nekonfliktné výmeny názorov

Komunikácia v tíme je zameraná na skupinové rozhovory, bezkonfliktné presadzovanie si názorov a aktuálne simulované situácie zo školského prostredia. Študenti sa naučia jasne a priamo vyjadriť to, čo potrebujú, bez toho aby boli hádaví alebo naopak, pasívni. Správny spôsob vyjadrenia názorov ovláda málo ľudí, preto poznanie nových komunikačných zručností už hneď po kurze zaručí plynulejšie a nekonfliktné interakcie so spolužiakmi, rozvoj priateľstiev, vnútornú spokojnosť a pocit spolupatričnosti. 

Dobrá komunikácia dokáže v triede vytvoriť trend rešpektu, dobrého správania a skvelého výkonu. Študenti dostanú možnosť diskutovať na obľúbené témy prostredníctvom veselých a autentických aktivít. Kamera im pomôže prehodnotiť vlastný prejav a vylepšiť komunikáciu tak, aby dokázali diskutovať o svojich nápadoch, rozvážne riešili konflikty a rozvíjali vzťahy s ľuďmi okolo nás.

Stačí si dohodnúť termín a my prídeme za Vami.

Študenti sa naučia

 • tvorivo a sebavedome zdieľať a prezentovať vlastné myšlienky a nápady
 • rozvíjať vodcovské kvality pre budúcu kariéru
 • oceniť úsilie ostatných žiakov v skupine, v tíme
 • prestať sa báť rozprávať a zapojiť sa do diskusie
 • neskákať do reči a pozorne počúvať ostatných žiakov
 • úprimne prejaviť uznanie a empatie
 • poskytovať a prijímať spätnú väzbu
 • podporiť slabších rečníkov v skupine
 • rozumieť kompromisom v dôležitých situáciách
 • vyjadriť nesúhlas a nikoho pri tom neuraziť
 • využívať v komunikácii silné stránky a vylepšiť tie slabšie
Mgr. Elena Mravcová

Mgr. Elena Mravcová

Kurz vedie expertka a trénerka v oblasti modernej komunikácie, Mgr. Elena Mravcová, ktorá má za sebou 15 ročnú komunikačnú, personálnu a mediálnu prax s viac ako 3 000 účastníkmi jej kurzov. V tomto atraktívnom kurze sa sústredí na rozvoj komunikačných zručností žiakov a študentov, čo im pomôže byť v škole aj v osobnom živote úspešnejšími, emocionálne rásť, efektívne sa učiť a s ľahkosťou komunikovať v rôznych situáciách. Hodiny kurzu sú plné interakcie, tréningu, a dobrej nálady.

Súčasťou kurzu je použitie jedinečnej metódy Teenager Kompas, ktorá zmapuje žiaka alebo študenta v oblasti jeho osobnosti, mäkkých zručností a ukáže, ktorým smerom by sa mal ďalej úspešne rozvíjať. Každý účastník kurzu dostane po jeho absolvovaní svoju potenciálovú kartu rozvoja.

Pošlite nám odkaz