ZÁŽITKOVÉ KURZY  
pre školy aj jednotlivcov 
s okamžitým výsledkom

9 – 15 rokov

Základné školy

Žiaci, ktorí sa naučia nakresliť svoje myšlienky na papier a zrozumiteľne o nich rozprávať, nájdu v škole aj medzi kamarátmi výrazné sebavedomie a uznanie. Začnú rozprávať múdro, zaujímavo a s nadšením. A to všetko uvidia aj na kamere.

11 – 18 rokov

Výborné komunikačné zručnosti patria medzi to najcennejšie, čo študentov môžeme naučiť. Umožnia im budovať vzťahy, ochotne počúvať, viesť rozumné diskusie, čariť rôzne publiká a rozvíjať ich kvality v škole a aj v osobnom živote.

Pre všetkých

Spúšťame prihlasovanie

16. október 2023

1. skupina (12 – 15 rokov)

2. skupina (16- 18 rokov)

v Bratislave

Ponuka kurzov pre školy

Správna komunikácia ovplyvňuje študentov vnímať svoje okolie, zvyšuje sebadôveru, morálku a pomáha v stresových situáciách.

Otvorený kurz pre deti a tínedžerov

Je tu príležitosť pre žiakov, ktorí majú záujem o kurzy vo svojom voľnom čase. Naučia sa oveľa lepšie rozprávať, budú smelo prezentovať a konečne ich to začne baviť.    

Súčasťou kurzu je použitie jedinečnej metódy TEENAGER KOMPAS, ktorá zmapuje žiaka alebo študenta v oblasti jeho osobnosti, mäkkých zručností a ukáže, ktorým smerom by sa mal ďalej úspešne rozvíjať. Každý účastník kurzu dostane po jeho absolvovaní svoju potenciálovú kartu rozvoja.

Začíname 23. októbra 2023

Vyjadrovanie pocitov a myšlienok umožňuje rozvíjať svoju predstavivosť, rozprávať príbehy, tvoriť a posúvať ďalej svoje nápady. Vďaka dobrým komunikačným schopnostiam nachádzajú riešenia a skúmajú spôsoby ako zdolávať rôzne výzvy. Rovnako dobre rozvíjajú vzťahy s ľuďmi okolo nás a umožňujú deťom vytvoriť si silné väzby s učiteľmi a rovesníkmi.

Svieže čítanie

Skutočné témy

Úspešné stratégie vyučovania pre generáciu Z

Pedagógovia prevažne hodnotia študentov prostredníctvom písomiek. Takéto hodnotenia preukazujú, čo si študenti pamätajú alebo čo vedia o konkrétnej téme. Nová generácia potrebuje viac. Sú to

Zaručené tipy na riadenie času pre študentov

Efektívny time management je o dosiahnutí správnej rovnováhy medzi školskými úlohami a voľným časom. Pri úspešnom riadení času študenti dokážu eliminovať stres, majú lepší spánok,

Máte v škole skvelých učiteľov?

Školu robí lepšou a zaujímavejšou najmä dobrý učiteľ. Takého žiaci počúvajú a radi nasledujú. Ako sa skvelý pedagóg odlišuje od ostatných? Čo dokáže viac ako

Zaujali sme vás? Kliknutím na tlačidlo sa zobrazia všetky články v blogu.

School Balance

Tvoríme skvelé školy a spokojnejších žiakov

Garantujeme dobrú náladu

Zaručíme viditeľné výsledky, ktoré deťom prinesú vyššie sebavedomie, pochopenie, úctu a radosť z komunikácie a prezentovania.

Odstránime prekážky v prejave

Zapíname kameru a môžeme začať. Študenti dostanú možnosť zažiť vlastné vystúpenie a na ozajstnej nahrávke objavovať svoje silné aj slabšie stránky.

Objavíme skvelé stránky žiakov

Dobrá správa! Úspech nie je výsledkom vrodených schopností, ale pochádza z vytrvalosti a neúnavnej práce. Všetci žiaci môžu byť úspešní, ak majú v rukách správny manuál.

Naučíme múdro komunikovať

Bez hádok a konfliktov si natrénujeme presadzovanie názorov a postojov. Aktuálne simulované situácie vtiahnu žiakov do centra horúcich diskusií plných pochopenia a rešpektu.

Na ceste do veľkého sveta 

Čím skôr si osvoja žiaci dobré komunikačné schopnosti, tým lepšie budú pripravení na každý aspekt školského a osobného života.

Dohodnite si stretnutie

Radi za vami prídeme, prekonzultujeme vaše požiadavky a navrhneme najvhodnejšie školenie pre vaše dieťa tak, aby plnohodnote, intelektuálne a osobnostne rástlo.