ZÁŽITKOVÉ KURZY  
pre školy aj jednotlivcov 
s okamžitým výsledkom

9 – 15 rokov

Základné školy

Žiaci, ktorí sa naučia nakresliť svoje myšlienky na papier a zrozumiteľne o nich rozprávať, nájdu v škole aj medzi kamarátmi výrazné sebavedomie a uznanie. Začnú rozprávať múdro, zaujímavo a s nadšením. A to všetko uvidia aj na kamere.

11 – 18 rokov

Výborné komunikačné zručnosti patria medzi to najcennejšie, čo študentov môžeme naučiť. Umožnia im budovať vzťahy, ochotne počúvať, viesť rozumné diskusie, očariť rôzne publiká a rozvíjať ich kvality v škole a aj v osobnom živote.

Pre všetkých

Pripravujeme nové termíny

UŽ ČOSKORO

v Bratislave

 

Otvorené kurzy pre deti a tínedžerov

Je tu príležitosť pre žiakov, ktorí majú záujem o kurzy vo svojom voľnom čase. Naučia sa oveľa lepšie rozprávať, budú smelo a múdro prezentovať a konečne ich to začne baviť.

Súčasťou kurzu je TEENAGER KOMPAS

Stretnutie so žiakmi je mimoriadne veselé, inšpiratívne a originálne. Garantujeme dobrú náladu a viditeľné výsledky, ktoré deťom prinesú vyššie sebavedomie, pochopenie, úctu a radosť z rozprávania a prezentovania.   

Jedinečná metóda TEENAGER KOMPAS zmapuje žiaka alebo študenta v oblasti jeho osobnosti, mäkkých zručností a ukáže, ktorým smerom by sa mal ďalej úspešne rozvíjať. Každý účastník kurzu dostane po jeho absolvovaní svoju potenciálovú kartu rozvoja.

Začíname!

Zapíname kameru a môžeme začať. Deti aj tínedžeri dostanú možnosť zažiť vlastné vystúpenie a na nahrávke objavovať svoje silné aj slabšie stránky. Priamo na mieste každému prezradíme dôležité triky a postupy, ako môže úspešne prehovoriť na publikom alebo prezentovať. Na kurzoch žiakom pomôžeme v náročných situáciách zvládať stres a prezradíme návody, ako si s ním odvážne poradiť.

Ponuka kurzov pre školy

Správna komunikácia ovplyvňuje študentov vnímať svoje okolie, zvyšuje sebadôveru, morálku a pomáha v stresových situáciách.

Svieže čítanie

Skutočné témy

Komunikačné zručnosti žiakov sa zhoršujú

Deti komunikujú horšie a horšie. Flákajú dôraz na artikuláciu, skloňovanie, formulácie aj tempo reči. Chýba rešpekt, dôvera a celková znalosť správneho oslovovania. Výsledkom sú podpriemerná zrozumiteľnosť

Úspešné stratégie vyučovania pre generáciu Z

Pedagógovia prevažne hodnotia študentov prostredníctvom písomiek. Takéto hodnotenia preukazujú, čo si študenti pamätajú alebo čo vedia o konkrétnej téme. Nová generácia potrebuje viac. Sú to

Zaujali sme vás? Kliknutím na tlačidlo sa zobrazia všetky články v blogu.

School Balance

Tvoríme skvelé školy a spokojnejších žiakov

Garantujeme dobrú náladu

Zaručíme viditeľné výsledky, ktoré deťom prinesú vyššie sebavedomie, pochopenie, úctu a radosť z komunikácie a prezentovania.

Odstránime prekážky v prejave

Zapíname kameru a môžeme začať. Študenti dostanú možnosť zažiť vlastné vystúpenie a na ozajstnej nahrávke objavovať svoje silné aj slabšie stránky.

Objavíme skvelé stránky žiakov

Dobrá správa! Úspech nie je výsledkom vrodených schopností, ale pochádza z vytrvalosti a neúnavnej práce. Všetci žiaci môžu byť úspešní, ak majú v rukách správny manuál.

Naučíme múdro komunikovať

Bez hádok a konfliktov si natrénujeme presadzovanie názorov a postojov. Aktuálne simulované situácie vtiahnu žiakov do centra horúcich diskusií plných pochopenia a rešpektu.

Na ceste do veľkého sveta 

Čím skôr si osvoja žiaci dobré komunikačné schopnosti, tým lepšie budú pripravení na každý aspekt školského a osobného života.

Dohodnite si stretnutie

Radi za vami prídeme, prekonzultujeme vaše požiadavky a navrhneme najvhodnejšie školenie pre vaše dieťa tak, aby plnohodnote, intelektuálne a osobnostne rástlo.