Tínedžeri už takmer vôbec nechcú komunikovať

Tínedžeri sú majstri v tom, ako sa celé hodiny zabaviť nielen cez deň, ale aj v noci. Ak si práve nerobia úlohy (aj keď ich majú), sú online a na svojich telefónoch skrolujú, četujú, zdieľajú. 

Najnovšie prieskumy nekompromisne ukazujú zlý vplyv sociálnych médií na spôsob komunikácie tínedžerov a sklon k zvýšeným pocitom depresie, úzkosti, zlému vzhľadu svojho tela a osamelosti.

Čo by sa zmenilo, ak by tínedžeri výrazne obmedzili mobily?

Častejšie by sa rozprávali osobne, vyhľadávali by rôzne miesta na stretávanie a popritom by viedli dlhé debaty. Možno to vyzerá ako bezcieľne potulovanie sa, avšak bez vplyvu mobilov by experimentovali a skúšali komunikačné zručnosti, prežívali by úspechy a neúspechy na základe drobných interakcií v reálnom čase, o ktoré dnes prichádzajú. Súčasný tínedžer komunikuje pri pohľade na displej, nie na inú osobu. Prichádza tak o šancu ako sa vzoprieť náročnej aj konfliktnej situácii, nedokáže ju pokojne a múdro analyzovať a riešiť. Tiež si nevie presadiť vlastný názor a radšej sa podriadi iným, ktorí prichádzajú veľakrát s horšími a nevhodnými vyjadreniami a postojmi. Dôležité je vedieť, že sociálne médiá zbavujú deti dôležitých sociálnych podnetov, ktoré by sa bežne naučili prostredníctvom osobnej komunikácie. Aj preto sa nám dnešné deti zdajú byť bezcitnejšie, neisté a viac ponorené do seba. Podstatné je  používanie moderných technológií obmedziť, nie však zakázať. Cieľom nie je vylúčiť pubertiaka z jeho prostredia, v ktorom sa sústredí celá jeho sieť priateľstiev, ale naopak, pomôcť mu orientovať sa vo vzťahoch a vyberať si tie správne.  

Dá sa vôbec prinútiť tínedžera ochotne a s radosťou rozprávať?

  1. Čo môžu rodičia urobiť, aby minimalizovali riziká spojené s technológiami, je najprv obmedziť vlastné užívanie rôznych zariadení v prítomnosti dieťaťa. Väčšina aj tak kontroluje správy a emaily viac zo zvyku ako potreby. Deti by nemali vidieť naše sklonené tváre, ale naopak, priame pohľady a veselé úsmevy.
  2. Označte si doma jednu zónu, kde bude zakázané používať iPady aj mobily. Skvelé miesta sú napríklad kuchyňa alebo obývačka. Tu výnimky neplatia ani pre rodičov.
  3. Tínedžerom veľakrát chýba dobrý tím vrstovníkov ako aj motivácia zameniť posadnutosť technológiami za „obyčajné“ debaty. Pozrite si kurzy, kde sa každý tínedžer konečne ponorí do zmysluplných rozhovorov, naučí sa múdro vyjadrovať a diskutovať. Vedeli ste, že súčasťou kurzu Komunikačné zručnosti v SchoolBalance je použitie jedinečnej metódy TEENAGER KOMPAS, ktorá zmapuje študenta v oblasti jeho osobnosti, mäkkých zručností a ukáže, ktorým smerom by sa mal ďalej úspešne rozvíjať. Každý účastník kurzu dostane po jeho absolvovaní svoju potenciálovú kartu rozvoja. Mám záujem o viac informácií.
  4. Robte veci spolu. Varte, upratujte, choďte na nákupy alebo do kina. To všetko robte bez toho, aby ste hovorili o niečom osobnom. Je dôležité, aby deti vedeli, že môžu byť vo vašej blízkosti a nemuseli sa obávať, že ich budete zase poučovať a pýtať sa dotieravé otázky. Pokúste sa deti viac počúvať, nie je nutné im stále vysvetľovať, čo je a nie je správne.

Aktuálne kurzy

Základné školy

Gymnázia, stredné školy

Otvorené kurzy