kurzy pre deti ziakov studentov school balance

Tvorivá a sebavedomá komunikácia & Tip top prejav

Zapíname kameru a môžeme začať. Študenti dostanú možnosť zažiť vlastné vystúpenie a na nahrávke objavovať svoje silné aj slabšie stránky. Priamo na mieste každému prezradíme dôležité triky a postupy, ako môže úspešne prehovoriť na publikom alebo prezentovať. Na kurzoch naučíme študentov lepšie vnímať svoje okolie, zvýšiť ich sebadôveru, interakcie a morálku. Pomôžeme im v náročných situáciách zvládať stres a prezradíme návody, ako si s ním odvážne poradiť.

Stretnutie so žiakmi je mimoriadne zábavné, inšpiratívne a originálne. Počas kurzu garantujeme dobrú náladu a viditeľné výsledky, ktoré študentom prinesú vyššie sebavedomie, pochopenie, úctu a radosť z prezentovania.

Stačí si dohodnúť termín a my prídeme za Vami.

Študenti sa naučia

 • vyjadrovať obsažnejšie, tvorivejšie, zaujímavo a múdro
 • používať širšiu slovnú zásobu na vyjadrenie pocitov a názorov
 • formulovať dobré otázky a reakcie v rôznych situáciách
 • niesť zodpovednosť za to, čo vyslovia nahlas
 • prestať sa báť hovoriť pred učiteľmi a kamarátmi
 • zobraziť myšlienky na papier a brilantne o nich rozprávať
 • prezentovať prostredníctvom profesionálnych trikov
 • preukázať empatiu v rozhovoroch, poznať pocity spolužiakov, učiteľov
 • sústrediť na zlepšenie rozprávania a počúvania – prostredníctvom veselých a hravých aktivít
 • pracovať s hlasom, jeho intenzitou a intonáciou
 • interpretovať dôležité neverbálne signály
 • prehodnotiť a zdokonaliť vlastný prejav z autentických videí nahraných na kameru
Mgr. Elena Mravcová

Mgr. Elena Mravcová

Kurz vedie expertka a trénerka v oblasti modernej komunikácie, Mgr. Elena Mravcová, ktorá má za sebou 15 ročnú komunikačnú, personálnu a mediálnu prax s viac ako 3 000 účastníkmi jej kurzov. V tomto atraktívnom kurze sa sústredí na rozvoj komunikačných zručností žiakov a študentov, čo im pomôže byť v škole aj v osobnom živote úspešnejšími, emocionálne rásť, efektívne sa učiť a s ľahkosťou komunikovať v rôznych situáciách. Hodiny kurzu sú plné interakcie, tréningu, a dobrej nálady.

Súčasťou kurzu je použitie jedinečnej metódy Teenager Kompas, ktorá zmapuje žiaka alebo študenta v oblasti jeho osobnosti, mäkkých zručností a ukáže, ktorým smerom by sa mal ďalej úspešne rozvíjať. Každý účastník kurzu dostane po jeho absolvovaní svoju potenciálovú kartu rozvoja.

Pošlite nám odkaz