Komunikačné zručnosti žiakov sa zhoršujú

Deti komunikujú horšie a horšie. Flákajú dôraz na artikuláciu, skloňovanie, formulácie aj tempo reči. Chýba rešpekt, dôvera a celková znalosť správneho oslovovania. Výsledkom sú podpriemerná zrozumiteľnosť a celkový prejav.

Nástrahy a nebezpečenstvá, ktoré na deti a tínedžerov číhajú

  • Problémy s hľadaním a udržiavaním kamarátstiev aj mimo digitálneho sveta. Podľa štúdie uverejnenej na stránke headphonesaddict.com trávia tínedžeri vo veku 13 až 18 rokov na svojom mobile až 8 hodín a 39 minút.
  • Deficit odvahy na kladenie otázok v škole, čo by im zaručene prinieslo lepšie pochopenie učiva a dobré výsledky. Kto si v komunikácii neverí, s vysokou pravdepodobnosťou sa nespýta, keď niečomu nerozumie.
  • Slabá komunikácia a nezrozumiteľný prejav len chabo zaujme spolužiakov, kamarátov a aj mnohých učiteľov. Do života tak neprinesie dostatok očakávanej obľúbenosti, uznania a radosti zo svojho výkonu.
  • V problémových a kritických situáciách je často jedinou pomôckou zreteľná komunikácia. Bez  nej sa mladý človek dostane zo zlej situácie len ťažko a takmer vždy s prehrou. Ak sa nevie obhájiť, vysvetliť príčiny alebo ukázať na svoju pravdu, je takmer bez šance vyjsť z konfrontácie ako víťaz.
  • Skúste si predstaviť mladého človeka, ktorý má povedať, čo sa zatiaľ v škole naučil, čo ho baví a čomu by sa chcel venovať? Čo myslíte, koľko žiakov zo vzorky napríklad 100 by uspelo na jednotku? Bez schopnosti odpovedať na tieto otázky nie je takmer žiadny predpoklad na úspech v budúcom pracovnom pohovore a hľadaní si prvého zamestnania.
  • Negatívny postoj ku komunikácii je silno podčiarknutý ešte aj záporným neverbálnym prejavom – sklonenou hlavou. Naše deti nebudú lepšie naladené, ak sa v rozhovore nevzpriamia a nepozrú nám do očí. Je vedecky dokázané, že tínedžeri, ktorí pozerajú do mobilu denne viac ako 3 hodiny (pamätáte si štatistiku z nášho bodu č.1? 😊) si významne narušujú správne držanie tela a tým si spôsobujú zdravotnú ujmu.
  • Nevydarená komunikácia je častou príčinou konfliktov medzi rodičmi a tínedžermi. Mladí ľudia môžu rozvíjať myšlienky, hodnoty a presvedčenia, ktoré sa líšia od názorov rodičov. Je to súčasť bežného procesu smerovania k nezávislosti. Ale bez toho, aby sa naučili počúvať iných a vnímať ich s rešpektom, budú narážať na hŕbu nepochopení.

Výborné komunikačné zručnosti patria medzi to najcennejšie, čo deti môžeme naučiť. Umožnia im budovať vzťahy, ochotne počúvať, viesť rozumné diskusie, očariť rôzne publiká a rozvíjať ich kvality v škole a aj v osobnom živote.

Mám záujem prihlásiť svoje dieťa na kurz KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI pre tínedžerov.

Odstránime prekážky v prejave

Zapíname kameru a môžeme začať. Študenti dostanú možnosť zažiť vlastné vystúpenie a na ozajstnej nahrávke objavovať svoje silné aj slabšie stránky.

Naučíme múdro komunikovať

Bez hádok a konfliktov si natrénujeme presadzovanie názorov a postojov. Aktuálne simulované situácie vtiahnu žiakov do centra horúcich diskusií plných pochopenia a rešpektu.

Garantujeme dobrú náladu

Zaručíme viditeľné výsledky, ktoré deťom prinesú vyššie sebavedomie, pochopenie, úctu a radosť z komunikácie a prezentovania.

Aktuálne kurzy

Základné školy

Gymnázia, stredné školy

Otvorené kurzy