Máte v škole skvelých učiteľov?

Školu robí lepšou a zaujímavejšou najmä dobrý učiteľ. Takého žiaci počúvajú a radi nasledujú. Ako sa skvelý pedagóg odlišuje od ostatných? Čo dokáže viac ako iní?
Všetci dospelí, bez ohľadu vek, dokážu vymenovať svojich obľúbených učiteľov. Prečo títo učitelia zostávajú v našich spomienkach dlhé roky?

 

Vlastnosti najlepších učiteľov:

 

Pozitívni učitelia
 • Majú vždy optimistický postoj k vyučovaniu a k svojim žiakom.
 • Hľadajú svetlejšie body, ktoré rozsvietia aj tie tmavšie.
 • Povzbudzujú svojich žiakov a veria v ich snahu.

 

Určite nerobia toto:

Sú stále zamračení, ukričaní, neusmejú sa

 

Sú vždy pripravení
 • Čas s nimi letí a vyučovacie hodiny rýchlo plynú.
 • Prinášajú vždy nové informácie a s nimi aj chuť na diskusie.

 

Určite nerobia toto:

Každý rok učia z rovnakých pracovných listov a prezentácií, ktoré dnes už nikoho nezaujímajú.

 

Sú kreatívni
 • Najefektívnejší učitelia sú vynaliezaví a baví ich triedu upútať zaujímavosťami.
 • Využívajú technológie, ktoré prináša doba a stále sa učia nové veci.
 • Hravo a spoločne pracujú na nových témach a projektoch.
 • Zúčastňujú sa so žiakmi aktuálnych súťaží a po celý čas ich vedú k úspechu.

 

Určite nerobia toto:

Nespolupracujú s triedou a všetko zadávajú žiakom na domácu úlohu.

 

Majú vysoké očakávania
 • Veria, že každý žiak môže byť úspešný.
 • Budujú u žiakov dôveru a vytvárajú im v triede skvelé prostredie.
 • Vždy počúvajú, čo hovoria žiaci a rozvíjajú ich myšlienky.
 • Pri zlyhaní utešia a pomôžu.

 

Určite nerobia toto:

Sympatie preukazujú len niektorým žiakom, ostatných prehliadajú.

 

Spravodliví
 • Záleží im na známkach každého žiaka a nikoho neuprednostňujú.
 • Chápu, že nie všetci žiaci sa učia rovnakým spôsobom a rovnako rýchlo.
 • Každému žiakovi umožnia uspieť.

 

Určite nerobia toto:

Neradi dávajú šance na opravu zlých známok.

 

Kontaktní
 • Sú prístupní a priateľskí.
 • Žiaci ich zaujímajú po všetkých stránkach, nielen tých školských.
 • Nájdu si čas navštíviť so žiakmi športové alebo kultúrne podujatia aj po vyučovaní.
 • Vedú so žiakmi rozhovory o živote a nemusí to byť vždy iba počas vyučovania.

 

Určite nerobia toto:

So žiakmi nikde nechodia, odvolajú sa na iné povinnosti. V triede nenaplánujú pre žiakov žiadny výlet ani exkurziu.

 

Empatickí
 • Chápu, že aj študenti majú náročné obdobia.
 • Nesústredia sa len na disciplínu a správanie žiakov.
 • Vnímajú žiakov s rešpektom a so záujmom.
 • Vedia prehodnotiť vlastné postoje a správanie.

 

Určite nerobia toto:

Pravidelne navrhujú pokarhania a píšu poznámky za zlé správanie.

 

Majú zmysel pre humor
 • Veľmi dobre si pamätajú na svoje školské roky a všetko, čo k tomu patrí.
 • Do tried prinášajú radosť a dôvody na smiech.
 • V náročných situáciách dokážu veci odľahčiť.
 • Neberú všetko vážne.

 

Určite nerobia toto:

Všetko berú vážne a zamieňajú na problémy.

 

Aktuálne kurzy

Základné školy

Gymnázia, stredné školy

Otvorené kurzy