Zaručené tipy na riadenie času pre študentov

Efektívny time management je o dosiahnutí správnej rovnováhy medzi školskými úlohami a voľným časom. Pri úspešnom riadení času študenti dokážu eliminovať stres, majú lepší spánok, sú produktívnejší a dosahujú lepšie výsledky. 

 

Na optimalizáciu času, ku ktorej študent pristupuje každý deň, je potrebný strategickejší prístup. Ide o prevzatie kontroly nad časom, ktorého študenti majú veľa. Dôležité je zamerať sa na určenie priorít a vytvorenie rovnováhy medzi povinnosťami a odmenami.

Prečo je manažment času tak dôležitý?

  • Osvojí dobré hospodárenie času
  • Naučí študentov efektívnejšie sa učiť
  • Zvýši sebavedomie a zlepší schopnosť organizácie úloh
  • Umožní rýchlejšie dosiahnuť ciele
  • Enormne zníži stres
  • Uľahčí rozhodnutie pustiť sa do náročných úloh
  • Pomôže urobiť viac za kratší čas

Existuje niekoľko prístupov, ktoré môžete použiť na základe svojich schopností a skúseností s riadením času.

Pravdivý zoznam

Väčšina študentov má tendenciu nechávať dôležité úlohy na poslednú chvíľu, čo môže ovplyvniť kvalitu ich práce a aj celkové hodnotenie. V prvom rade je dôležitý zoznam, ktorý zahŕňa všetky úlohy a až potom vymedzenie ich priorít.

Uvedomenie si reality

Áno, je to tak. Pokiaľ si študent neuvedomí dôležitosť stráveného času nad učením, výsledky sa nedostavia. A naopak, ak pochopí, že vzdelávanie je jeho hlavnou činnosťou, až vtedy dokáže nachádzať vo svojom rozvrhu veľa pozitív a záľub.

Stop rozptyľovaniu

Čo funguje pre jedného žiaka, nemusí pre iných. Niekomu pomôže skupinové štúdium, iní potrebujú súkromie a ticho. Dôležité je vyhýbať sa miestam, kde často rozmýšľame. Väčšina žiakov sa učí na tom istom mieste a to aj v prípade, že často ide o rušivú zónu, ktorá im prináša priveľa rozptýlení. 

Vietor v hlave

Krátke cvičenie počas učenia. Jednoznačne zvýši výkon mozgu, vylepší koncentráciu a udržujú pozitívnejší prístup k učeniu.

 

Zaujal váš obsah článku? Napíšte nám a dohodnite si s nami termín na konzultáciu a školenie. Každého študenta naučíme pomocou úspešných vzorcov efektívne riadiť a plánovať svoj čas. 

Aktuálne kurzy

Základné školy

Gymnázia, stredné školy

Otvorené kurzy