Niečo na čítanie

Komunikačné zručnosti žiakov sa zhoršujú

Deti komunikujú horšie a horšie. Flákajú dôraz na artikuláciu, skloňovanie, formulácie aj tempo reči. Chýba rešpekt, dôvera a celková znalosť správneho oslovovania. Výsledkom sú podpriemerná zrozumiteľnosť

Zaručené tipy na riadenie času pre študentov

Efektívny time management je o dosiahnutí správnej rovnováhy medzi školskými úlohami a voľným časom. Pri úspešnom riadení času študenti dokážu eliminovať stres, majú lepší spánok,

Úspešné stratégie vyučovania pre generáciu Z

Pedagógovia prevažne hodnotia študentov prostredníctvom písomiek. Takéto hodnotenia preukazujú, čo si študenti pamätajú alebo čo vedia o konkrétnej téme. Nová generácia potrebuje viac. Sú to

Máte v škole skvelých učiteľov?

Školu robí lepšou a zaujímavejšou najmä dobrý učiteľ. Takého žiaci počúvajú a radi nasledujú. Ako sa skvelý pedagóg odlišuje od ostatných? Čo dokáže viac ako